Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. DEFINICJE

 • Administrator – TARTAK MARUSZAK Paweł Maruszak, Majdan Wielki 344, 22-440 Krasnobród, NIP: 9222373284, REGON: 060539880, telefon: +48 792-228-784, e-mail: biuro@tartak-maruszak.pl
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://tartak-maruszak.pl/
 • Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

2. DANE OSOBOWE

 • Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?
  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • Jak skontaktować się z Administratorem?
  Za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@tartak-maruszak.pl
 • W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?
  • Poprzez informacje wprowadzone przez Użytkownika do formularza zapytania dostępnego w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi uzyskanie odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).
  • Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.
 • W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?
  • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapytania przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza tzn. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Kontakt z Użytkownikiem będzie odbywał się drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – komunikacji z Użytkownikami.
  • Dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są w celach:
   • statystycznych tzn. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – ulepszania struktury i zawartości Serwisu,
   • marketingowych tzn. wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – prezentacji informacji o usługach Administratora, w tym możliwość przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora.
  • Dane zapisane w logach serwera przetwarzane są w celach technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
  • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapytania przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu.
  • W zakresie plików cookies do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.
  • W zakresie logów serwera przez 7 dni.
 • Jakie prawa ma Użytkownik?
  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.
 • Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotów wspierających jego działalność, do których należą:
  • hostingodawca,
  • dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych, w szczególności Google*.
   • *W takich przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie danych Użytkownika także przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych Użytkowników zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
 • Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:
  • gromadzi dane osobowe są z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych,
  • wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych.
 • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające jego działalność dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

3. PLIKI COOKIES

 • Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 • Co to są pliki cookies?
  • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
  • Pilki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy internetowe podmiotów trzecich.
 • Niektóre używane przez Serwis pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu (trwałe cookies).
 • Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania Serwisu.
 • Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google), do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Serwisu między innymi takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245/
 • Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Urządzenia mobilne:

5. LOGI SERWERA

 • Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.
 • Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:
  • adres IP Użytkownika,
  • informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik,
  • adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • przesłaną ilość danych,
  • datę i czas dostępu.
 • Informacje w logach serwera:
  • mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników,
  • nie są ujawniane osobom trzecim,
  • są zapisywane i przechowywane na serwerze,
  • są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.
 • W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: biuro@tartak-maruszak.pl.